Services

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

Services

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บริการออกแบบ

ส่วนผสมแอสฟัลต์กรีต (Job Mix Formula)

Providing design service of Job Mix Formula

บริการจำหน่ายพร้อมจัดส่ง

แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมเสร็จ (HotMix)

Selling and delivering HotMix asphaltic concrete

บริการเครื่องจักรพร้อมแรงงาน

สำหรับงานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทุกประเภท

Providing machinery and labor for all Asphaltic Concrete Pavements